Four Dots

Rečnik Pojmova u Digitalnom Marketingu

recnik-pojmova-u-digitalnom-marketingu

Four Dots rečnik termina korištenih u digitalnom marketingu sadrži osnovne definicije pojmova iz industrije. Kako se ova oblast kontinuirano širi i napreduje, tako će se i naš rečnik menjati i proširivati kako bi obuhvatao sve relevantne termine.

 1. 301 redirekcija (301 Redirect) Preusmeravnje korisnika i pauka sa jednog URL-a na drugi. Ukoliko se obe stranice nalaze na vašem sajtu, 301 redirekcija vam dozvoljava da sav saobraćaj automatski preusmerite sa jedne stranice na drugu.          
 2. 404 greška (404 Error) Javlja se kada pregledač uspe da se poveže da odredišnim serverom/web sajtom, ali stranica kojoj pokušavate da pristupite (više) ne postoji.
 3. ABM (Account Based Marketing)Strateški pristup marketingu, gde određena agencija targetira samo jednog ili tek nekolicinu ključnih klijenata.
 4. Autoritet domena (Domain Authority) Jedinica koja određuje autoritet nekog domena. Različiti alati imaju sopstvene formule kojima je računaju, koji se veoma često znatno razlikuju. Većini je broj domena koji vodi ka određenom sajtu jedan od značajnijih faktora u ovoj formuli.
 5. AdWords Kampanja (Adwords Campaign)
  Google-ov sistem za plaćeno oglašavanje, koji vam omogućava da izrađujete oglase kako biste privukli korisnike u trenutku kada traže određene proizvode ili usluge
 6. Algoritam Pretraživanja (Search Algorithm)
  Proces kojim se, na osnovu određenih parametara, unutar skupa podataka pronalazi traženi. U većini slučajeva podrazumeva Google-ov algoritam.
 7. ALT atribut (ALT Tag)
  Elementi koji pružaju tekstualnu alternativu slikama na HTML stranici.
 8. Analiza Konkurencije (Competitor Analysis)
  Analiza koja za cilj ima da prikaže kako je određena firma pozicionirana u odnosu na konkurentsku po pitanju tržišnog udela, spoljnog trgovinskog poslovanja, prometa, itd.
 9. Anchor Tekst (Anchor Text)
  Tekstualni, vidljivi deo linka na koji se može kliknuti i koji vodi na drugu web stranicu
 10. B2B (Business2Business Marketing) – Marketing unutar koga kompanije ne nude svoje proizvode ili usluge krajnjim korsinicima, nego drugim preduzećima.
 11. Bidovanje (Bidding)
  Proces licitiranja u AdWords kampanji.
 12. Black Hat (Black Hat)
  Upotreba agresivnih i manipulativnih strategija i tehnika koje nisu u skladu sa smernicama određenim od strane pretraživača.
 13. Broj Posetilaca Koji Odlazi sa Sajta (Bounce Rate)
  Procenat korisnika koji odlaze sa sajta bez interakcije.
 14. Brzina stranice (Page Speed) – Brzina kojom se određena stranica učitava unutar pregledača.
 15. CDN (Content Delivery Network)
  Mreža za distribuciju statičkih resursa, globalno distribuirana mreža fajl-servera koja se nalazi u nekoliko data centara ili više udaljenih geografskih lokacija.
 16. Checkout Stranice (Checkout Pages)
  Stranice na kojima se vrši plaćanje nakon izvršene kupovine na sajtu.
 17. Ciljna Publika (Target Audience)
  Profil korisnika kojima je namenjen određeni proizvod ili usluga.
 18. Content Marketing (Content Marketing)
  Termin koji objedinjuje marketing strategije i aktivnosti objavljivanja i distribucije sadržaja. Ima za cilj da obezbedi kvalitetne i relevantne informacije koje će dovesti do željene akcije korisnika.
 19. Content Strategija (Content Strategy)
  Proces planiranja, razvoja i upravljanja sadržajem.
 20. CPA (CPA – Cost-per-acquisition)
  Cena po akciji/akviziciji. Cena koju oglašivač mora da plati svaki put kada korisnik izvrši željenu akciju.
 21. CPC (CPC – Cost-per-click)
  Cena po kliku, odnosno cena koju oglašivač mora da plati svaki put kada korisnik klikne na njegov AdWords oglas.
 22. CSS (Cascading Style Sheets)
  Jezik formatiranja pomoću kog se definiše izgled elemenata web stranice.
 23. CTA (CTA – Call To Action)
  Poziv na akciju, vizuelni ili tekstualni deo web stranice koji poziva korisnika da preduzme određeni korak, npr. da se registruje, kupi proizvod, upiše svoju email adresu, itd.
 24. CRM (Customer Relationship Management) CRM je skup praksi, strategija i tehnika koje se koriste radi analiziranja i upravljanja interakcijama sa korisnicima. Cilj im je poboljšanje odnosa sa korisnikom, kao i poboljšanje prodaje.
 25. Digitalni Marketing (Digital Marketing)
  Grana marketinga koja koristi digitalne kanale kako bi reklamirala proizvod ili uslugu.
 26. Dolazni Linkovi (Backlinks)
  Linkovi koji sa neke druge stranice vode do datog sajta.
 27. Domeni koji upućuju na sajt (Referring Domains)
  Domeni na kojima postoje linkovi koji vode ka datom sajtu.
 28. Drip-mail Kampanje (Drip-mail Campaigns)
  Strategija koja podrazumeva slanje prethodno sastavljenih poruka potencijalnim klijentima tokom određenog vremenskog perioda.
 29. Google Analitika (Google Analytics)
  Alat koji omogućava praćenje i analizu poseta i ponašanja korisnika na određenom sajtu.
 30. Google Ažuriranja (Google Updates)
  Izmene koje Google unosi u svoje algoritme.
 31. Google Manual Action notice (Google Manual Action Notice)
  Izveštaj kojim vas Google obaveštava da je protiv vašeg sajta pokrenuta manuelna akcija.
 32. Google Smernice (Google Guidelines)
  Pravila koja određuje Google o tome šta čini dobar sajt.
 33. Google Search konzola (Google Search Console) Google Search konzola, nekada Google Webmaster Tools, je besplatan alat koji prati ponašanje korisnika na web sajtu.
 34. Gostujući Članak (Guest Post)
  Članak koji je autor napisao i objavio na tuđem blogu, poznat i kao gost post.
 35. Građenje Linkova (Link Building)
  Građenje linkova na kvalitetnim i relevantnim sajtovima, radi podizanja vidljivosti i boljeg pozicioniranja u rezultatima pretraživača.
 36. Growth Hacking (Growth Hacking)
  Proces zasnovan na testiranju, merenju i optimizaciji rezultata i primenjivanju ne-tradicionalnih rešenja.
 37. Gustina Ključnih Reči (Keyword Density)
  Procenat pojavljivanja određene ključne reči na stranici u odnosu na ukupan broj reči na njoj.
 38. HTTPS – Protokol za bezbednu komunikaciju preko mreže.
 39. HSTS (HSTS – HTTP Strict Transport Security)
  Bezbednosno podešavanje web servera koji štiti web sajtove od napada koji za cilj imaju degradiranje protokola i otimanje kolačića.
 40. Image tagovi (Image Tags)
  Element kojim se prikazuje slika na HTML stranici.
 41. Indeksiranje (Indexing) – Proces prikupljanja, razvrstavanja i čuvanja podataka, koje za cilj ima lakše pristupanje informacijama. U kontekstu pretraživača, podrazumeva katalogizaciju web stranica.
 42. Inbound Marketing (Inbound Marketing)
  Promocija putem blogova, videa, podkasta, elektronskih knjiga, industrijskih istraživanja, SEO-a, marketinga na društvenim mrežama i drugih oblika content marketinga radi privlačenja korisnika u različitim fazama prodajnog levka.
 43. Industrijsko Istraživanje (Whitepaper)
  Stručno i detaljno istraživanje određenog problema i nuđenje rešenja za isti.
 44. Isprazan Sadržaj (Thin Content)
  Sadržaj koji nije informativan i koji nema vrednost.
 45. Mapa sajta (Sitemap) – Spisak stranica koje određeni web sajt sadrži, i koje su dostupne korisnicima i/ili paucima.
 46. Pospešivači Konverzija (Conversion Boosters)
  Povećavaju verovatnoću da će se korisnik odlučiti na željenu akciju.
 47. Kanonikalizacija (Canonicalization)
  Davanje prioriteta i demarkacija stranica zarad izbegavanja potencijalnih problema sa dupliranim sadržajem.
 48. Ključna Reč (Keyword)
  Relevantna reč ili fraza za koju se web stranica rangira.
 49. Ključne Reči Sa Malim Brojem Pretraga (Low Volume Keywords)
  Ključne reči koje korisnici retko unose kao upit u pretraživač.
 50. Ključne Reči Sa Visokim Brojem Pretraga (High Volume Keywords)
  Ključne reči koje korisnici često unose kao upit u pretraživač.
 51. Kolačići (Web Cookies)
  Skup informacija koju neki sajt ostavlja na korisnikovom pretraživaču kako bi unapredio korisnikov boravak na sajtu (automatsko prepoznavanje korisnika i sl.)
 52. Kontaktiranje Potencijalnih Prilika (Outreach)
  Uspostavljanje inicijalnog kontakta sa potencijalnim saradnicima.
 53. Konverzija (Conversion)
  Poseta pretvorena u željenu akciju.
 54. Meta Tagovi (Meta Tags)
  Kratak opis sadržaja stranice.
 55. Navodi u Lokalnim Poslovnim Imenicima (Local Citations)
  Unosi u onlajn poslovnim imenicima, sa ili bez linka ka zvaničnom web sajtu preduzeća.
 56. Neispravan Link (Broken Link)
  Link koji vodi ka nepostojećoj web stranici.
 57. Odnos Klikova i Prikaza (CTR – Click-through Rate)
  Količnik broja klikova na oglas i broja prikaza istog oglasa.
 58. Odredišna Stranica (Landing Page)
  Stranica koja poziva posetioca na određenu akciju.
 59. Off-site Optimizacija (Off-site Optimization)
  Složen proces koji za cilj ima pospešivanje saobraćaja/SERP položaja upotrebom različitih tehnika, npr. građenjem linkova, email marketingom, marketingom na društvenim mrežama, itd.
 60. On-site Optimizacija (On-site Optimization)
  Proces uređivanja sajta prema standardima pretraživača kako bi on bio pregledan i pretraživaču i posetiocima. Uključuje optimizovanje naslova na stranicama, tagova, sadržaja i celokupne strukture web stranice.
 61. Optimizacija Procenta Konverzija (Conversion Rate Optimization)
  Analiziranje razloga zbog kojih se korisnici ne odlučuju na akciju i pronalaženje rešenja.
 62. Organske pretrage (Organic Search) – Unos jedne ili više ključnih reči u pretraživač. Organski rezultati su oni koji se pojavljuju u SERP-u zbog svoje relevantnosti za dati upit, nasuprot plaćenim reklamama.
 63. ORM (Online Reputation Management)
  Podrazumeva sve aktivnosti koje za cilj imaju stvaranje pozitivne slike na webu o nekoj osobi/organizaciji.
 64. Osoba Koja Gradi Linkove (Link Builder)
  Osoba čiji je zadatak građenje kvalitetnih dolaznih linkova ka određenom sajtu.
 65. Partnerski Marketing (Affiliate Marketing)
  Vid marketinga koji se zasniva na dobijanju provizije kao nadoknade za promociju i preporuku proizvoda.
 66. Partnerske Stranice (Affiliate Pages)
  Stranice čija je svrha da generišu prihod putem partnerskog marketinga.
 67. Pauk, Robot (Crawler)
  Program koji automatski i sistematski prolazi kroz stranice web sajtova, zarad indeksiranja i prikupljanja podataka.
 68. Pisanje Gostujućih Članaka (Guest Blogging)
  Pisanje članaka za relevantne blogove.
 69. Podkast (Podcast)
  Datoteka koja sadrži audio ili audio-video zapis i koristi RSS tehnologiju.
 70. Pop-up Poruke (Pop-up Messages)
  Oblik oglašavanja koji podrazumeva iskakanje novog prozora koji prikazuje reklame i oglase.
 71. Posrednički Napadi (Man-in-the Middle Attacks)
  U svetu kompjuterske bezbednosti, ova vrsta napada predstavlja tajni prenos ili izmenu komunikacije između dve strane, od strane napadača.
 72. Potencijalni Klijent (Lead)
  Pojedinac ili preduzeće za koje verujete da će biti konvertovano u klijenta.
 73. Pregledač (Browser) – Softver namenjen prikazivanju web sajtova i stranica.
 74. Pretraživač (Search engine) – Softver namenjen pretraživanju interneta.
 75. Prilike (Prospects)
  Web sajtovi koji se smatraju dovoljno relevantnim za objavu članka koji sadrži link.
 76. Povrat Investicije (ROI – Return On Investment)
  Procenat neto profita, nakon oporezivanja, od investicije uložene u ostvarivanje tog profita.
 77. PPC (PPC – Pay-per-click)
  Tip AdWords oglašavanja zasnovan na plaćanju oglasa na osnovu broja klikova na iste.
 78. PPI (PPI – Pay-per-impression)
  Tip AdWords oglašavanja zasnovan na plaćanju oglasa na osnovu broja prikaza istih.
 79. Prekopiran Sadržaj (Scraped Content)
  Sadržaj koji je nedozvoljeno, često automatizovano, preuzet i objavljen.
 80. Prikaz (Impression)
  Svaki put kada se oglas prikaže na Google mreži računa se kao jedan prikaz.
 81. Prodajni Levak (Sales Funnel)
  Unapred osmišljen proces interakcije sa potencijalnim mušterijama, koji za cilj ima prodaju proizvoda ili usluge.
 82. Pronalaženje Prilika (Link Prospecting)
  Proces potrage za relevantnim web sajtovima na kojima bi se izgradili kvalitetni dolazni linkovi.
 83. Rang Stranice (Page Rank)
  Deo Google algoritma koji je merio i određivao kvalitet web stranica. Danas se ne može sa sigurnošću znati njegov značaj za rangiranje.
 84. RDF (Resource Description Framework)
  Programski okvir za opisivanje web stranica, kao što su naslov, autor, promena datuma, sadržaja, itd.
 85. Responsivan Dizajn (Responsive Design)
  Web dizajn koji omogućava optimizovano prikazivanje, korišćenje, čitanje i kretanje kroz web sajt na uređajima različitih veličina ekrana.
 86. Robot.txt Datoteka (Robot.txt File)
  Tekstualni dokument koji kreiraju web masteri kako bi dali instrukcije robotima na koji način da pretražuju i indeksiraju stranice na web sajtovima.
 87. Sadržaj (Content)
  Bilo koji oblik informacije na internetu koja bi trebalo da nudi neku vrednost onima koji su u kontaktu sa njom.
 88. SERP (Search Engine Results Page)
  Stranica koja prikazuje rezultate pretraživača.
 89. SEO, Optimizacija za Pretraživače (Search Engine Optimisation)
  Proces indeksiranja i boljeg rangiranja sajta u rezultatima pretrage.
 90. Snipet (Snippet)
  Mali deo teksta ili izvornog koda koji može biti ubačen u kod programa ili web stranice.
 91. Spam Parametri (Spam Parameters)
  Parametri koji otkrivaju karakteristike web sajtova koji nisu u skladu sa pravilima Google-a.
 92. Spoljašnji, Eksterni Linkovi (External Links)
  Linkovi koji vode do stranica na drugim web sajtovima.
 93. SSL (SSL – Secure Socket Layer)
  Računarski protokol koji osigurava bezbednost podataka poslatih preko mreže, uz korišćenje enkripcije.
 94. Procenat Konverzija (Conversion Rate)
  Ukupan procenat korisnika koji su izvršili neki oblik konverzije na web sajtu (Kupili Proizvod Ili Uslugu, Pretplatili Se Na besplatne mejlove i obaveštenja, itd.)
 95. Strategija za Digitalne Medije (Digital Media Strategy)
  Plan za ostvarivanje ciljeva putem digitalnih kanala.
 96. Studija Slučaja (Case Study)
  Analiza poslovne situacije poslovnog saradnika u cilju rešavanja nekog problema.
 97. Title Tagovi (Title Tags)
  Elementi koji definišu naslov dokumenta.
 98. Ulazne Stranice (Doorway Pages)
  Stranice koje za cilj imaju da sajt što bolje predstave paucima pretraživača i pruže im pravu informaciju o njemu.
 99. Uticajna osoba (Influencer) – Osoba koja ima veliki broj pratilaca, samim tim i uticaja, na društvenim mrežama.
 100. Unutrašnji, Interni Linkovi (Internal Links)
  Linkovi koji vode do drugih stranica unutar istog web sajta.
 101. Upiti (Queries)
  Reči ili fraze koje kucamo u pretraživač kada nešto tražimo.
 102. Urednički Kalendar (Editorial Calendar)
  Kalendar koji koriste blogeri, izdavači i kompanije radi upravljanja redovnim objavama sadržaja.
 103. Vrednost Proizvoda (Value Proposition)
  Poslovna ili reklamna izjava koju kompanija koristi da prikaže zašto korisnik treba da kupi proizvod ili iskoristi uslugu.
 104. Web Master (Web Master)
  Osoba koja je odgovorna za održavanje jednog ili više sajtova.
 105. White Hat (White Hat)
  Upotreba strategija i tehnika koje su u skladu sa smernicama određenim od strane pretraživača.
 106. White-Label SEO Usluge (White-Label SEO Services)
  Ugovor između pružaoca SEO usluga i preprodavca. SEO usluge se pružaju preprodavcu koji može da ih dalje proda svojim postojećim klijentima koji žele da primene white label SEO na svojim web sajtovima.